Stappenplan

Stap 1 Interesse
Heeft u interesse? Meld u dan aan via het contactformulier of neem contact op met Evelien Walstra (senior business accountmanager), tel: 058-233 8326.

Stap 2 Oriënterend gesprek
In een eerste gesprek bekijken we samen wat uw wensen en eisen zijn en welke kavel daarbij het beste past.

Stap 3 Vervolggesprek(ken)
Zijn de uitkomsten van het oriënterende gesprek positief en wenst u verder te gaan met uw nieuwbouwplan? De gesprekken die volgen staan in het teken van het vaststellen van de koopovereenkomst en de daarin op te nemen voorwaarden.

Stap 4 Reserveringsovereenkomst
Na het kennismakingsgesprek ontvangt u ter akkoord een reserveringsovereenkomst voor uw bouwkavel. In de reserveringsovereenkomst zijn de reserveringsperiode en de voorwaarden opgenomen waaronder u het kooprecht van de kavel kunt verkrijgen. 

Stap 5 Koopovereenkomst
Na afronding van de vervolggesprekken wordt de koopovereenkomst gesloten.

Stap 6 Levering grond
Na het sluiten van de koopovereenkomst wordt de aangekochte grond overgedragen en bouwrijp opgeleverd. 

Stap 7 Bouwplan
U werkt samen met uw architect de bouwplannen verder uit. Voorafgaand aan het indienen van de Omgevingsvergunning is er de mogelijkheid om uw schetsplan in een vooroverleg te laten toetsen door de Welstandscommissie. 

Stap 8 Aanvraag Omgevingsvergunning
Voor het bouwen van een kantoorlocatie heeft u een Omgevingsvergunning (deelactiviteit bouwen) nodig. Het aanvragen van een omgevingsvergunning gaat via www.omgevingsloket.nl.

Na het indienen van de aanvraag Omgevingsvergunning, gaat de proceduretermijn lopen. Indien de aanvraag past binnen het bestemmingsplan, dient er binnen acht weken een uitspraak bekend te zijn. Zes weken na het bekend maken van de Omgevingsvergunning is deze, bij geen bezwaar, onherroepelijk.

De mogelijkheid bestaat dat er nog meer deelactiviteiten moeten worden aangevraagd (bijvoorbeeld voor een afrit/uitweg). Voorafgaand aan het indienen van een aanvraag omgevingsvergunning kunt u een vooroverleg aanvragen om alle vergunningaanvragen in beeld te krijgen.

Stap 9 Bouwen
U kunt nu starten met de bouw van uw pand.